Newsspots etik og retningslinjer

Newsspots etik og journalistiske retningslinjer, tager udgangspunkt i vores værdier. Derfor har vi valgt at beskrive vores værdier da det gør det lettere at navigere efter dem.

Vores værdier er:

  • troværdige
  • uafhængige
  • alsidige
  • kvalitetsbevidst
  • åbne
  • ansvarlige

Derfor er det også vore vision at vores skribenter og medarbejdere først og fremmest skal navigere efter præcist disse værdier.

Vores værdier er forklaret her: 

TROVÆRDIGE:

Vi lægger afgørende vægt på grundig research og ordentlighed i det journalistiske arbejde.
Vi dømmer ikke og vi taler ikke mod bedre vidende. Vi arbejder uden skjulte hensigter og dagsordner.

UAFHÆNGIGE:

Vi tager aldrig hensyn til eller lader os styre af økonomiske eller politiske særinteresser. Vi vil heller ikke lade virksomheder eller andre interessenter, sætter dagsordenen eller påvirke vores dømmekraft og integritet.

ALSIDIG:

Vi vil naturligvis behandle alle parter fair, og vi vil så vidt muligt forsøge at afdække alle holdninger og synspunkter gennem en upartisk og kritisk journalistik. Vi vil ikke favorisere samarbejdspartnere, virksomheder eller andre interesser.

KVALITET:

Vi en ambition om at højne den kvalitetsmæssige journalistik på Newsspot og i samfundet generelt. Dette skal være i forbindelse med udarbejdelse af artikler, som skal være dybdegående og ikke blot berøre et emne overfladisk. Vi har som målsætning at lave indhold som ligger i toppen af dansk journalistik.

ÅBNE:

Vi vil være åbne overfor nye initiativer til samarbejde og bestræber os på at være åbne, imødekommende og dialogsøgende over for virksomheder, privat personer og andre interessenter. Vi vedkender os at blot er mennesker som kan begå fejl og vi vil lærer af dem og retter fejl, når vi begår fejl.

ANSVARLIGHED:

Vi driver Newsspot til gavn for brugerne. Vores mål er at flest muligt vil søge information på netop vores hjemmeside.

Vi samarbejder med en række forskellige virksomheder.